ست های ارائه شده در فروشگاه ایرانیان ویژه بانوان و آقایان ، شامل ست های رسمی ، روزمره و کژوال عرضه می شوند.