فرایند خرید اقساطی

خرید-اقساطی-از-فروشگاه-بزرگ-ایرانیان

مدارک مورد نیاز

  • اصل کارت ملی جدید یا اصل شناسنامه جدید شخص متقاضی
  • دسته چک صیادی با وضعیت استعلام سفید

مراحل خرید اقساطی

  • مرحله اول:

در گام اول کافی است به واحد فروش اقساطی واقع در مجاورت صندوق فروشگاه ایرانیان ۱ مراجعه نموده و درخواست تخصیص اعتبار خود را ثبت نمایید.

  • مرحله دوم:

در گام بعدی، کارشناسان ما اصل کارت ملی جدید یا اصل شناسنامه جدید شما را هویت سنجی مینمایند و در ادامه وضعیت چک صیادی شما را استعلام میگیرند. در این مرحله داشتن وضعیت سفید چک صیادی الزامی است.

  • مرحله سوم:

در گام نهایی، میزان اعتبار (۳ تا ۵۰ میلیون تومان) و تعداد اقساط (۳ تا ۵ قسط) توسط شما تعیین میشود. با توجه به مقدار تسهیلات و تعداد اقساط، مبلغ هر قسط مشخص شده و به تعداد اقساط، از شما چک صیادی به مبلغ معادل هر قسط و با تاریخ سر رسید هر ماه یک چک، دریافت میگردد. در این مرحله امکان خرید از فروشگاه بزرگ ایرانیان به مبلغ تسهیلات تخصیص یافته شده برای شما فراهم میشود.

 

پرسشهای متداول

  • آیا دریافت تسهیلات با کپی کارت ملی یا کپی شناسنامه امکان پذیر است؟

خیر، حضور شخص متقاضی دریافت تسهیلات با در دست داشتن اصل کارت ملی جدید یا اصل شناسنامه جدید در واحد فروش اقساطی فروشگاه ایرانیان الزامی است.

  • آیا امکان خرید اقساطی بدون داشتن چک صیادی میسر است؟

خیر، دریافت تسهیلات مشروط به داشتن دسته چک صیادی با وضعیت استعلام سفید است.

  • مبلغ تسهیلات و تعداد اقساط چگونه تعیین میشود؟

بنا بر درخواست متقاضی، امکان دریافت تسهیلات از حداقل مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا حداکثر مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و تعداد اقساط از حداقل ۳ قسط تا حداکثر ۵ قسط امکان پذیر است.

  • آیا برای دریافت تسهیلات، پیش پرداخت لازم است؟

خیر، تخصیص اعتبار خرید اقساطی در فروشگاه بزرگ ایرانیان بدون نیاز به پیش پرداخت است.

  • آیا یک نفر میتواند به طور همزمان از دو یا چند تسهیلات استفاده نماید؟

خیر، هر شخص  تنها میتواند یک پرونده باز تخصیص تسهیلات داشته باشد و دریافت تسهیلات ثانویه منوط بر بسته شدن پرونده تخصیص اعتبار دیگر است.

فروش اقساطی فروشگاه بزرگ ایرانیان